Audyt energetyczny dla firm sposobem na redukcję kosztów stałych

Stoisz na czele przedsiębiorstwa? Na Twoich barkach spoczywa wiele obowiązków? Sprawdź, czy jednym z nich nie jest również konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego. Tego rodzaju działanie o charakterze cyklicznym pozytywnie oddziałuje na stan środowiska naturalnego, a przy tym prowadzi do sporych oszczędności. Przekonaj się w praktyce, że podjęcie takiej aktywności prowadzi do redukcji kosztów stałych w Twojej firmie.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co to takiego?

Audyt energetyczny dla firm to zestaw działań kontrolujących wykorzystanie oraz zużycie energii przed konkretne przedsiębiorstwo. Tego rodzaju analizę przeprowadza się, aby wskazać propozycje ewentualnych rozwiązań mających na celu poprawę tak zwanej efektywności energetycznej. Prawny obowiązek dokonania takiego audytu wynika z ustawy i dotyczy dużych firm (zatrudniających powyżej 250 osób lub osiągających roczne obroty w wysokości 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro). Weryfikacja ta musi być przeprowadzana cyklicznie, a dokładniej co 4 lata.

Koszty stałe w przedsiębiorstwie – czym są?

Jak już wskazuje sama nazwa, koszty stałe przedsiębiorstwa w danym okresie są niezmienne i zawsze utrzymują się na takim samym poziomie, bez względu na sytuację. Nawet zmniejszenie produkcji nie wpływa na ich obniżenie. Co ciekawe, tego rodzaju koszty są ponoszone przez daną firmę również wtedy, gdy nic się nie produkuje. Jako przykład kosztów stałych wskazuje się: czynsz za najem budynku, ubezpieczenie maszyn, wynagrodzenia dla pracowników, eksploatacja sprzętu biurowego, czy wydatki przeznaczanie na konserwację urządzeń.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu energetycznego firmy?

Warto mieć świadomość, że audyt energetyczny to nie tylko obowiązek realizowany w celu uniknięcia kary, ale również działanie, z którego wynikają liczne korzyści. Wśród nich największe znaczenie ma:

  • uświadomienie sobie słabych stron i dostępnych możliwości,
  • uzyskanie konkretnej informacji o sposobach na ograniczenie zużycia energii,
  • przygotowanie długoterminowego i szczegółowego planu działań popartego logicznymi dowodami,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości (w tym kosztów stałych),
  • optymalizacja zużycia energii,
  • pozytywny wpływ na stan środowiska.

Audyt energetyczny przedsiębiorstw – podsumowanie

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo spełnia przedstawione powyżej warunki, dokonanie audytu energetycznego należy do twych obowiązków. Pamiętaj, że terminowa realizacja tej powinności wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Niedostosowanie się do tych wymagań wiąże się z nałożeniem kary o charakterze finansowym. Jej wartość jest bezpośrednio uzależniona od wielkości przychodów Twojej firmy – może wynieść nawet 5%.

Jakie okna wybrać?
Chcesz założyć, czy wymienić okna? Przeczytaj, z jakich materiałów możesz je wybrać oraz jakie mają one...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *