Rodzaje betonu
Krzysztof Sobierajczyk - 5 lipca, 2018
Dla wszystkich zainteresowanych postanowiliśmy dzisiaj przedstawić w skrócie rodzaje betonu towarowego, z którymi można spotkać się...
Cement: Wiadomości ogólne
Krzysztof Sobierajczyk - 12 czerwca, 2018
Cement/ cement- ang. : budowlane spoiwo hydrauliczne1, produkowane z mineralnych składników. W budownictwie wykorzystywany w formie zaprawy...