Rozbiórka domu i budynku – informacje w pigułce

Podejmując się rozbiórki nieruchomości, należy znać najważniejsze aspekty prawne związane z tym tematem, ponieważ niewiedza na temat procesu rozbiórki może być opłakana w skutkach.

Niezwykle istotne jest, aby znać różnicę między budową a rozbiórką budynku w prawie budowlanym, ponieważ zakres prac związanych z budową znacznie różnie się od czynności związanych z rozbiórką nieruchomości. W prawie budowlanym oba te terminy są traktowane w taki sam sposób. Niekiedy na dokonanie rozbiórki domów i budynków należy uzyskać zgodę, a w niektórych przypadkach wystarczy tylko zgłoszenie.

Kiedy budujesz nowy dom, wtedy nadaje się mu nowy numer administracyjny. Jeśli jednak budynek jest wyburzany, czyli fizycznie usuwany z działki, traci on dotychczasowy numer. Dochodzi do zmiany stanu prawnego posesji oraz zmian w księdze wieczystej. Po dokonaniu rozbiórki działka może być sprzedana, jednak kupujący przejmuje tylko prawo do gruntu, a o pozwolenie na budowę będzie musiał wnioskować jeszcze raz.

Pozwolenie na rozbiórkę a zgłoszenie

Rozbiórka wiąże się ze sprawdzeniem i oceną kilku czynników, takich jak wpływ rozbiórki na środowisko (należy uzyskać odpowiednią decyzję środowiskową).

Rozbiórka domu nie wymaga pozwolenia w kilku przypadkach:

  • kiedy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków,
  • gdy nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatorską,
  • gdy budynek ma mniej niż 8 m wysokości,
  • kiedy odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości budynku,
  • gdy budowa budynku nie wymagała pozwolenia.

Zgłoszenie rozbiórki wiąże się z przedstawieniem i dostarczeniem szeregu dokumentów, do których zalicza się najważniejsze z nich:

  • szkic usytuowania budynku,
  • opis prac wyburzeniowych (zakres i sposób prowadzenia wyburzenia),
  • sposób zabezpieczenia ludzi i mienia podczas rozbiórki,
  • zgoda właściciela nieruchomości na prowadzenie wyburzenia.

Ważne: organ decydujący o zgodzie na rozbiórkę, może jej odmówić, kiedy wyburzenie jest szkodliwe dla środowiska lub zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Zgłoszenie rozbiórki

Zgłoszenia rozbiórki budynku musi być dokonane przed przystąpieniem do prac. Jeśli organ wydający zgodę jej nie udzieli, ma on obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę w ciągu 30 dni.

Wyburzenie budynku może również nastąpić bez pozwolenia w przypadku budynków, którym grozi szybkie zawalenie. W innym przypadku rozbiórka budynku jest samowolą budowlaną. Niedostosowanie się do przepisów grozi nałożeniem sankcji prawnych oraz wysokimi karami finansowymi.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *