Posiadacz odpadów – kim jest i jakie ma obowiązki?

Czy wiesz, kim jest według prawa posiadacz odpadów? Prace budowlane, rozbiórkowe i remontowe generują duże ilości różnych odpadów budowlanych lub niebezpiecznych. Zalicza się do nich m.in. gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, gips, tynk, cement, płyty kartonowo-gipsowe, pokrycia dachowe, złom, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, materiały izolacyjne, elementy PVC i wiele innych. Wiele odpadów produkują na co dzień również duże przedsiębiorstwa. Z tego względu gospodarka odpadami jest bardzo ważna i warto zapoznać się bliżej z jej zasadami.

Z perspektywy prawa jak wynika z Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników itp. Kim jest zatem posiadacz odpadów i jakie obowiązki na nim ciąża według obecnie obowiązujących przepisów? W poniższym artykule wytłumaczymy, na czym polega jego rola i co podlega jego obowiązkom.

Kogo określa się posiadaczem odpadów?

Nie wszyscy wiedzą, że wytwórca i posiadacz odpadów to nie ta sama osoba. Ich dokładne definicje można znaleźć w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami.

Według prawa posiadaczem odpadów jest ich wytwórca, ale również każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada w danym momencie odpady. Definicja uwzględnia wytwórców odpadów, ponieważ najczęściej w miejscu, w którym powstają odpady, są one również składowane.

Zwykle taka sytuacja ma miejsce do momentu, aż odpady zostaną odebrane przez przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi lub firmę zajmująca się odbiorem i wywozem różnych kategorii odpadów (przemysłowych, budowlanych i niebezpiecznych). Prawo mówi również o tym, że posiadaczem odpadów jest każdy podmiot, na którego posesji są one składowane.

Co należy do obowiązków posiadacza odpadów?

Jeżeli wiesz już kim jest posiadacz odpadów, przyszedł czas, aby poznać jego główne obowiązki. Do obowiązków posiadacza odpadów należą:

  • Przechowywanie odpadów we właściwych warunkach i zabezpieczenie ich w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu oraz zdrowiu i życiu ludzi;
  • Prowadzenie na bieżąco ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów;
  • Przechowywanie związanych z ewidencją odpadów dokumentów przed okres 5 lat.

Jak należy magazynować oraz transportować odpady?

Każdy posiadacz odpadów musi pozbyć się w jakiś sposób odpadów z miejsca, gdzie zostały wytworzone. W tym celu stosuje się różne opakowania. Ostatnio coraz częściej wykorzystuje się w tym celu worki Big bag. Są one wielofunkcyjnym, a zarazem ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu. Możne w nich magazynować oraz transportować materiały różnego typu. Z uwagi na ich uniwersalność oraz niską cenę, są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebujesz w łatwy i szybki sposób pozbyć się odpadów, postaw na worki na piasek, które idealnie nadają się do transportu oraz magazynowania sypkich materiałów.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *