Pomiary przemysłowe – dlaczego są takie istotne dla firmy?

Ostatnie lata to przede wszystkim duży postęp technologiczny w dziedzinie automatyki u budowy systemów sterowania. W związku z tym w życie weszły pewne przepisy, które dotyczą badań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych. Potocznie nazywa się je także pomiarami przemysłowymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat trochę więcej – przeczyta poniższy artykuł.

Wymagania co do pomiarów przemysłowych

Mimo że nigdzie nie ma podanych informacji, kiedy trzeba przeprowadzać badania i pomiary, to trzeba mieć na uwadze, że takie działania powinny mieć miejsce każdorazowo po wprowadzeniu zmian, a także w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwpożarowej uległ uszkodzeniu. Prawo budowlane nakazuje, by pomiary przemysłowe wykonywać co pięć lat, ale te postanowienia dotyczą przede wszystkim obiektów budowlanych niż eksploatowanych maszyn.

Rodzaje pomiarów przemysłowych

Istnieje kilka pomiarów przemysłowych, które warto wykonać, aby mieć pewność, że praca czy funkcjonowanie w danym miejscu są bezpieczne i sam budynek nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Pomiary przemysłowe mają także wpływ na oszczędności.

Te pomiary to:

  • pomiary jakościowe energii – proces polega na weryfikacji energii dostarczanej do przedsiębiorstwa, jak i również jakości energii w sieci elektroenergetycznej występującej w zakładzie produkcyjnym.
  • pomiary nieszczelności instalacji sprzężonego powietrza – nieszczelna instalacja może spowodować niską jakość przeprowadzonych procesów, ale także generuje straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Dlatego sprawdzenie i ewentualna naprawa są istotnym źródłem oszczędności energii.
  • pomiary ciśnienia instalacji sprężonego powietrza – spadek ciśnienia powoduje zwiększenie poboru energii, dlatego, aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki w stanie aktualnym.
  • analiza efektywności pracy sprężarek – analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza oraz energii pobieranej przez sprężarki.
  • badania termowizyjne obiektów budowlanych – szczególnym zadaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacji cieplnej budynków. Dzięki temu można wykryć wady izolacji cieplnej.
  • pomiar natężenia oświetlenia – pomiary te służą przede wszystkim do określenia stosunku strumienia świetlnego, który pada na płaszczyznę oraz stanowiska pracy. Wyniki pomiarów służą do doboru oświetlenia energooszczędnego.

Dlaczego pomiary przemysłowe są ważne?

Pomiary przemysłowe są szczególnie ważne dla firmy, ponieważ dzięki nim można określić to, czy dany budynek spełnia wszystkie normy prawne czy budowlane, a co za tym idzie jest on bezpieczny dla przebywających w nim ludzi. Drugim aspektem jest z kolei fakt, że tego typu pomiary pomagają na jeszcze lepsze zarządzanie infrastrukturą budynku – dzięki regularnym pomiarom można znaleźć miejsce, skąd ucieka ciepło lub wprowadzić nowe innowacyjne sposoby na udoskonalenie klimatyzacji, zużycia wody, prądu czy gazu.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *